Sveriges Häradsallmänningsförbund

Västra Götalands län

| Tillbaka till Allmänningar |

Bjärke Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Morgan Svensson, 0708-326 983, svensson.morgan@telia.com
Vice ordf. Carl Silfverschiöld, 0705-489 342, carl.silfverschiold@koberg.se 

Övriga styrelseledamöter
Håkan Carlsson, 0761-18 59 95, hc.sollebrunn@telia.com 
Ulf Hallén, 0702-099 555 , ulf.hallen@telia.com
Nicklas Johansson, 0709-313 800, nicklasj@live.se 

Förvaltare: Tomas Lindqvist, 0708-53 02 57, tomas@skogsnytta.se

Grytens Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Agne Arnesson, 070-542 79 89 , agne.arnesson@gmail.com
Vice ordf. Lars-Ola Danielsson, 070-574 71 41 , loda.rogestorp@gmail.com

Övriga styrelseledamöter
Gunilla Andersson, 070-339 02 33, kastholmen@gmail.com
Jan Josefsson, 070-829 98 86 , jan_josefsson@telia.com
Kassör Hans Göransson, 070-652 06 51, ravelstorp@telia.com

Skogsförvaltare Jan Josefsson/Hans Göransson se ovan
Skogligt biträde Per Brisbo, 070-533 93 46, per.brisbo@outlook.com

Hökensås Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Claes Bergstrand, 070-343 28 39 , claes.bergstrand1965@gmail.com
Vice ordf. Sven Johansson, 070-224 37 74 , tralshed@gmail.com

Övriga styrelseledamöter
Mikael Gustavsson, 070-595 30 81, husgarde@gmail.com
Tord Kjälleskog, 070-373 71 20 , kallegarden@telia.com
Ingemar Johansson, 076-843 06 69, ingemaringabo@live.se

Carl-Henrik Aronsson
v.sekr Erland Brisman, 070-374 31 55, erlandbrisman@gmail.com

Skogsförvaltare Bertil Nilsson, 070-651 03 53, bnskog@live.se

Kulling Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Egon Stenseke, 0705-33 20 35 , egon@stenatorp.se
Vice ordf. Claes Carlson, 0721-41 27 27 , claes.carlson@hotmail.se

Övriga styrelseledamöter
Per Hällnevik, 0702-272951, phallnevik@hotmail.com
Mattias Johnsson, 0708-34 73 05 , odenasakeri@telia.com
Johnny Samuelsson, 0705-69 00 37 , johnny.samuelsson@telia.com

Skogsförvaltare Tomas Lindqvist, 0708-530257 , tomas@skogsnytta.se

Rolken Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Richard Tengström, 072-577 40 53 , richard@tingsgardensjakt.se
Vice ordf. David Hillström, 078-844 48 90, david.hillstrom@hotmail.com
Kassaförvaltare Kjell Andersson, 070-542 91 03, kjell@aplabogard.se

Övriga styrelseledamöter
Anders Jonzén, 070-517 22 11, anders.jonzen@telia.com
Tor Karlsson, 072-732 70 23, karlsson@ilpost.se

Skogsförvaltare Kent Hallin, 070-239 30 41, kent.hallin@gamail.com

Västra Stöpen Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Fredrik Andersson, 0708-592892
Vice ordf.
Kassaförvaltare Enar Andersson, 0505-31182

Övriga styrelseledamöter
Tore Nolberger, 0503-21033
Kent Eliasson, 0500-420019
Anders Oskarsson, 0500-425457

Östra Stöpen Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Per-Gunnar Palm, 070-575 48 31
Vice ordf. Håkan Johansson, 070-345 79 01
Kassaförvaltare Åsa Fransson, 0504-140 35

Övriga styrelseledamöter
Jan Ekström, 0730-98 17 75
Nils-Erik Nilsson, 070-540 57 38
Danny Karlsson, 070-588 00 81

Skogligt biträde Bo Magnusson