Välkommen till Sveriges Häradsallmänningsförbund

Senaste nyheterna

Stipendiat 2024

maj 8, 2024

Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna får Sveriges Häradsallmänningsförbunds stipendiat 2024 Vartannat år delar Sveriges Häradsallmänningsförbund i samband med sitt årsmöte ut ett stipendium till någon person som privat – eller i sin tjänst – drivit skogsägarnas frågor. Nedan motiveringen som Förbundets ordförande Hans von Stockenström läste upp … Läs mer

Årsmöte i Häradsallmänningsförbundet

mars 12, 2024

Årsmötet för verksamhetsåret 2023 är fredagen den 3:e maj 2024. Före själva årsmötet har vi spännande program med bla Södras ordförande Magnus Hall och Johan Freij, Danske Bank. På lördagen är det traditionell exkursion i skogen. Värd för lördagen är Ulleråkers häradsallmänning. Klicka vidare här till formell … Läs mer

Årsredovisning 2023

februari 6, 2024

Häradsallmänningsförbundets årsredovisning och förvaltningsberättelse är nu reviderad och klar. Den kommer naturligtvis att summeras på årsmötet den fredagen den 3:e maj i Uppsala.  

Vilka är vi?

Sveriges Häradsallmänningsförbund är en intresseorganisation för Sveriges 60 Häradsallmänningarna och 6 Sockenallmänningar som också är anslutna till Häradsallmänningsförbundet.

Förbundet verkar för gemensamma frågor för Häradsallmänningarna och är ett stöd och bollplank för allmänningarna i mark- och ägarfrågor liksom i skogliga och juridiska frågeställningar. Vi verkar för medlemmarnas intressen genom ett aktivt agerande mot tex media, departement och myndigheter.

Vartannat år har Förbundet i samband med sitt årsmöte ett stort och välbesökt 2-dagarsarrangemang. Ofta kommer över 200 delägare – de allra flesta är styrelseledamöter i sin Häradsallmänning. Till fredagen bjuds olika välkända profiler in till debatt eller föredrag och på eftermiddagen är det formella årsmötet och oftast delas då Förbundets stipendium ut till någon som på ett eller annat sätt drivit Förbundets frågor. På lördagen är det exkursion ute i fält. Värdskapet växlar mellan olika delar i Mellansverige och därmed också mellan olika Häradsallmänningar. Detta arrangemang är säkert en del i att Häradsallmänningarna är så långsiktiga och välskötta.

Förbundet har ingen information om enskilda delägare i de olika Häradsallmänningarna och ur GDPR-synvinkel hantera Förbundet bara respektive Häradsallmänning och dess styrelse. Är det någon enskild styrelseledamot eller Häradsallmänning som vill ha mera information om hur vi hanterar personuppgifter så kontakta oss.

 

Förbundet har ett litet sekretariat som sköts av Häradskog AB. http://haradskog.se/