Sveriges Häradsallmänningsförbund

Verksamhet

Förbundet svarar på remisser, deltar i olika referens- rådgivande grupper. Några av de senaste remisser finns det länkar till längst ner på den sidan.

Kansliet svarar på många frågor från både enskilda delägare och från allmänningar. Det frågor på allt från om man kan köpa mantal (man får inte separat handla med mantal) till formaliafrågor kring fastighetsaffärer. Tåby sockenallmänning försökte länge att få förvärvstillstånd för ett köp man gjort – Förbundet var sedan behjälpligt att Förvaltningsrätten överklaga Länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten gick på Tåbys linje – läs domen!

Varje år har Förbundet ett årsmöte. Vartannat år är det ett endagars-möte – och vartannat år är det ett större tvådagarsmöte. Båda arrangemangen är mycket uppskattade och de är säkert en av flera förklaringar till att allmänningarna generellt sätt är välskötta föregångsskogar.

Det stora årsmötet inleds på fredagen med att inbjudna och välkända profiler debatterar eller håller föredrag och på eftermiddagen är det formellt årsmöte där Förbundets stipendium delas ut. På lördagen är det exkursion ute i fält. Värdskapet roterar mellan de olika delarna i Mellansverige och därmed också mellan olika allmänningar. Detta arrangemang är säkert en del av förklaringen att Häradsallmänningarna är så långsiktiga och välskötta.