Sveriges Häradsallmänningsförbund

Uppsala län

Tillbaka till Allmänningar

Bro Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Clas af Ugglas
Vice ordf. Anders Åkerlind

Övriga styrelseledamöter
Tomas Karlsson
Johan Seth

Förvaltare Thies Eggers,
Skogvaktare Thies Eggers,

Hagunda Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Louis de Geer, 0706-397 039, louis@sunnana.se
Vice ordf. Henrik Nilsson, 070-563 05 35

Övriga styrelseledamöter
Sören Södergren, 0701-638 56 30
Kassaförvaltare Bengt Mattsson, 018-569644

Skogvaktare Matts Pettersson,070-602 27 82

Håbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Tom Slettengren, 08-582 43 081, signhild@telia.com
Vice ordf. Robert Tiblom, 0171-523 66

Övriga styrelseledamöter
Per Wijkander,08-582 431 88
Carl Tesch, 08-582 44 595
Alf Nobel, 018-344 270

Förvaltare Ulf Peter Holgersson, 08-582 440 44, skogsuph@bahnhof.se

Lagunda Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Bengt Rekestad, 070- 325 24 20, bengt.rekestad@gmail.com

Vice ordf. Gert-Erik Andersson
Kassaförvaltare Gustav Jansson, gustav@balek.se

Övriga styrelseledamöter
Robert Wässman
Håkan Malmqvist
Anders Wallin

Förvaltare Johan Wallinder, johan.wallinder@mellanskog.se

Norunda Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Andreas Grybäck, 070-359 93 62, andreas.gryback@uaf.uu.se

Vice ordf. Anders Grandin, 070-513 68 05, anders@ekebystuteri.se

Övriga styrelseledamöter
Per Grandin, 070-519 91 36, per@grandin.net
Jan Wahlberg, 073-928 64 35, evaojanneslantbruk@telia.com
Fredrik Eriksson, 072-535 30 06, fredrik.eriksson@swedishagro.se
Kassör Agneta Borgenstierna, 070-333 61 37, agnbor@hotmail.se

Förvaltare Magnus Thor, 070-598 85 96, magnus.thor@skogforsk.se
Skogvaktare Mats Pettersson, 070-602 27 82, mats@uppsalaskog.se

Oland Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Jonas Eklund, 070-6312529, jonaseklund72@hotmail.com 
Vice ordf. Göran Andersson, 0173-414 46, goran.ke.andersson@billerudkorsnas.se
Kassaförvaltare Gunnar Rydvall, 070-621 00 57, gunnar.rydvall@telia.com

Övriga styrelseledamöter
Torbjörn Öjstig
Jan-Erik Jansson
Jörgen Blad
Magnus Thor

Förvaltare Magnus Sääf, Magnus.saaf@mellanskog.se 

Rasbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Andreas Grybäck, 070-359 93 62, andreas.gryback@slu.se
Vice ordf. Rune Pettersson, 070-151 40 90
Sekreterare Anders Söderström,070-340 17 84, anders.soderstrom@uaf.uu.se

Övriga styrelseledamöter
Lars Vallgårda, 070- 640 47 68
Christer Pettersson, 073-654 22 03

Skogvaktare Johan Wallinder, 010-482 81 49, johan.wallinder@mellanskog.se

Tierp södra Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Lars-Erik Wigert, 070-3071070
Vice ordf. Anders Rohlin

Övriga styrelseledamöter
Anders Rohlin
Anders Lindgren
Lars Wallinder
Fredrik Torstensson

Skogvaktare Johan Wallinder, 010-482 81 49, johan.wallinder@mellanskog.se

Torstuna Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Börje Haulin, 070-524 13 14,
Vice ordf. Krister Andersson, 0171-411 151

Övriga styrelseledamöter
Erik Jennische, 018-471 75 20
Henrik Johansson 072-707 34 52
Karl Kling, 0224-930 10

Förvaltare Mellanskog Magnus Sääf, 010-482 81 55
Hemsida: torstunaharadsallmanning.se

Trögd Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Arne Nordfors, 070-698 15 17, arne.nordfors@gmail.com
Vice ordf. Magnus Eriksson, 070-340 05 24, magnus@djurby.se

Övriga styrelseledamöter
Christer Eriksson, 070-318 07 16, christer.erikson@spray.se
Hans Axelsson, 070-530 27 19, hans-yvonne.ax@mbox.lidnet.se
Mats Lindberg, 070-657 78 58, mats.lindberg@torsviby.se

Förvaltare Johan Wallinder, 010-482 81 49, johan.wallinder@mellanskog.se

Ulleråker Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Rickard Cederholm, 0709-369431, cederholmrickard@gmail.com 
Vice ordf. Anders Söderström
Kassaförvaltare Hannes Rydmark, LRF-konsult

Övriga styrelseledamöter
Ingmar Jansson
Magnus Josefsson
Erik Jennische

Skogsförvaltare Johan Wallinder