Stipendiat 2024

Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna får Sveriges Häradsallmänningsförbunds stipendiat 2024

Vartannat år delar Sveriges Häradsallmänningsförbund i samband med sitt årsmöte ut ett stipendium till någon person som privat – eller i sin tjänst – drivit skogsägarnas frågor.

Nedan motiveringen som Förbundets ordförande Hans von Stockenström läste upp när årets stipendiat Gunnar Lindén fick ta emot stipendiet på 20.000 kronor.

Gunnar Lindén har omsatt ett genuint personligt intresse för skogens miljö- och arter och kunskap om skogsbruk till konstruktiva förslag för att utveckla och påverka svensk och europeisk skogs- och miljöpolitik. 

Engagemanget och förslagen utgår alltid från den enskilda och familjeskogsbrukets perspektiv, hur den enskildes engagemang och rättigheter samtidigt kan tas tillvara. Genom saklig och inbjudande dialog har pristagaren bidragit till ökad kunskap om miljövärdenas utveckling inom skogsbruket och därigenom också balanserat den ibland ensidiga bild som ges av skogsbrukets påverkan på djur och natur. 

Genom upplysning och information har för skogsbruket negativa politiska förslag kunnat motverkats och mer positiva i stället kunnat utvecklas. 

För sitt långvariga arbete som gett avtryck i den svenska debatten och politiken tilldelas Gunnar Lindén Sveriges Häradsallmänningars Förbunds stipendium 2024.