Skogsutredningen 2019

Förbundets sektretare Erik Petré har under 2019 och 2020 varit en av ca 20 sakkunniga i den av Isabella Lövin tillsatta utredningen. I samband med att utredningen överlämnades 2020-11-30 av enmanstutredaren Agneta Ögren lämnade Förbundets tillsammans med ett antal skogsbruksföreträdare ett gemensamt så kallat särskild yttrande. Förbundet har även skickat ut ett pressmeddelande där vi lyfter en del av de frågeställningar som vi anser är viktiga.

En stor del av utredningen handlar om de internationella åtaganden som Sverige har gjort- längre ner på denna sida är en länk till den ambitiösa utredning som LRK gjort om att olika länder inom EU rapporterar sina arealer och procentsatser på olika sätt. Till exempel så rapporterar ett antal länder att man har stora arealer skyddad skog- men det skyddet är att man inte får bruka arealerna för annat än skogsbruk. I Sverige anses ”areal skyddad skog” vara områden där man inte tillåter normalt skogsbruk tex naturreservat.

Efter att utredaren Agneta Öhgren lämnat över utredningen har det skickats ut på remiss. Svaren skulle vara inne senast 2021-04-30 och här är en länk till Förbundets svar.