Remiss om ändringar i Skogsvårdslagen

”Häradsallmänningsförbundet har tillsammans med Allmänningsskogarnas Förbund svarat på en remiss från Skogsvårdsstyrelsen om att några delar som idag regleras i skogsvårdslagen har lyfts över till växtskyddsförordningen. Fokus i remissen var detaljregler kring lagring av virke och när man som markägare måste sanera av tex barkborre skadade områden. Vi lyfte dock upp vikten av alltid allvarligt överväga att sanera i reservat. Nedan klipp ur vårt remissvar – och här är länk till remissvaret.