Välkommen till Sveriges Häradsallmänningsförbund

Senaste nyheterna

Skogsutredningen 2019

januari 10, 2024

Förbundets sektretare Erik Petré har under 2019 och 2020 varit en av ca 20 sakkunniga i den av Isabella Lövin tillsatta utredningen. I samband med att utredningen överlämnades 2020-11-30 av enmanstutredaren Agneta Ögren lämnade Förbundets tillsammans med ett antal skogsbruksföreträdare ett gemensamt så kallat särskild yttrande. Förbundet … Läs mer

Skogsstyrelsens statistik

januari 10, 2024

Under lång tid följde Skogsstyrelsen med sin Polytax upp hur våra föryngringar lyckades, vilken naturvårdshänsyn man tog vid avverkningar mm. Polytaxen hade flera principiella stora svagheter – de mest uppseendeväckande var nog: Delar av inventeringarna var subjektiva Det var inte möjligt att göra efterhandskontroll eller kalibrering … Läs mer

Vilka är vi?

Sveriges Häradsallmänningsförbund är en intresseorganisation för Sveriges 60 Häradsallmänningarna och 6 Sockenallmänningar som också är anslutna till Häradsallmänningsförbundet.

Förbundet verkar för gemensamma frågor för Häradsallmänningarna och är ett stöd och bollplank för allmänningarna i mark- och ägarfrågor liksom i skogliga och juridiska frågeställningar. Vi verkar för medlemmarnas intressen genom ett aktivt agerande mot tex media, departement och myndigheter.

Vartannat år har Förbundet i samband med sitt årsmöte ett stort och välbesökt 2-dagarsarrangemang. Ofta kommer över 200 delägare – de allra flesta är styrelseledamöter i sin Häradsallmänning. Till fredagen bjuds olika välkända profiler in till debatt eller föredrag och på eftermiddagen är det formella årsmötet och oftast delas då Förbundets stipendium ut till någon som på ett eller annat sätt drivit Förbundets frågor. På lördagen är det exkursion ute i fält. Värdskapet växlar mellan olika delar i Mellansverige och därmed också mellan olika Häradsallmänningar. Detta arrangemang är säkert en del i att Häradsallmänningarna är så långsiktiga och välskötta.

Förbundet har ingen information om enskilda delägare i de olika Häradsallmänningarna och ur GDPR-synvinkel hantera Förbundet bara respektive Häradsallmänning och dess styrelse. Är det någon enskild styrelseledamot eller Häradsallmänning som vill ha mera information om hur vi hanterar personuppgifter så kontakta oss.

 

Förbundet har ett litet sekretariat som sköts av Häradskog AB. http://haradskog.se/