Välkommen till Sveriges Häradsallmänningsförbund

Senaste nyheterna

Remiss om ändringar i Skogsvårdslagen

januari 10, 2024

”Häradsallmänningsförbundet har tillsammans med Allmänningsskogarnas Förbund svarat på en remiss från Skogsvårdsstyrelsen om att några delar som idag regleras i skogsvårdslagen har lyfts över till växtskyddsförordningen. Fokus i remissen var detaljregler kring lagring av virke och när man som markägare måste sanera av tex barkborre skadade … Läs mer

Förbundets remissvar om EU-kommissionens förslag om förordning för restaurering

januari 10, 2024

EU-kommissionens har lagt ett förslag till förordning om restaurering av natur i medlemsländerna som nu varit på remiss. Förbundet är starkt kritiskt – mer kan du läsa här. Skogsstyrelsens tolkning av förslaget är att vi i Sveriges skulle avsätta ytterligare 1,6 miljoner ha produktiv skogsmark – dvs … Läs mer

Naturvårdsverket har inte samma syn på vad som är fakta som Förbundet….

januari 10, 2024

EU-kommissionens har lagt ett ”Förslag till förordning om restaurering av natur” som är ute på remiss just nu. Förslaget innebär att länderna inom EU ska restaurera 30 procent av all areal inom olika typer av skogsområden. Går förslaget igenom skulle det få mycket stora konsekvenser för … Läs mer

Vilka är vi?

Sveriges Häradsallmänningsförbund är en intresseorganisation för Sveriges 60 Häradsallmänningarna och 6 Sockenallmänningar som också är anslutna till Häradsallmänningsförbundet.

Förbundet verkar för gemensamma frågor för Häradsallmänningarna och är ett stöd och bollplank för allmänningarna i mark- och ägarfrågor liksom i skogliga och juridiska frågeställningar. Vi verkar för medlemmarnas intressen genom ett aktivt agerande mot tex media, departement och myndigheter.

Vartannat år har Förbundet i samband med sitt årsmöte ett stort och välbesökt 2-dagarsarrangemang. Ofta kommer över 200 delägare – de allra flesta är styrelseledamöter i sin Häradsallmänning. Till fredagen bjuds olika välkända profiler in till debatt eller föredrag och på eftermiddagen är det formella årsmötet och oftast delas då Förbundets stipendium ut till någon som på ett eller annat sätt drivit Förbundets frågor. På lördagen är det exkursion ute i fält. Värdskapet växlar mellan olika delar i Mellansverige och därmed också mellan olika Häradsallmänningar. Detta arrangemang är säkert en del i att Häradsallmänningarna är så långsiktiga och välskötta.

Förbundet har ingen information om enskilda delägare i de olika Häradsallmänningarna och ur GDPR-synvinkel hantera Förbundet bara respektive Häradsallmänning och dess styrelse. Är det någon enskild styrelseledamot eller Häradsallmänning som vill ha mera information om hur vi hanterar personuppgifter så kontakta oss.

 

Förbundet har ett litet sekretariat som sköts av Häradskog AB. http://haradskog.se/