Sveriges Häradsallmänningsförbund

Sveriges Häradsallmänningsförbund

Årsmöte 2017

Årsmötesarrangemang 2017

Förbundets årsmöte 2017 hade som huvudtema reservatsfrågor – allt från formalia till syften med
reservat och hur de kan /ska utvecklas. Kring 80 deltagare från olika allmänningar kom till årets årsmöte för att bli uppdaterade kring det aktuella temat men också för att få mingla och träffa delägare från andra allmänningar.

 

Inför att Landshövding Maria Larsson ska hälsa alla välkomna underhåller hon en del av gästerna.

 

Efter Landshövding Maria Larssons välkomnat oss till länet inledde ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet Matilda Ernkrans med att ge regeringens syn på det viktiga skogsbruket och deras syn på hur den biologiska mångfalden ska utvecklas.

Därefter berättade Naturvårdsverkets enhetschef Maria Tiricke om deras arbete med att bilda nya reservat för de extra medel som de tilldelats och andra former av skydd för värdefulla biotoper.

 

Socialdemokratiska riksdagsledamoten och tillika ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet Matilda Ernkrans summerar regeringens syn på skogsbruket och regeringens strategi för att skydda värdefulla biotoper.

 

Efter många bra föredrag är det inte fel att få en god lunch och mingla lite….

Efter lunch summerade Bo Hultgren, Skogsstyrelsens arbete med att utveckla en ny strategi för att skydda värdefulla skogar.

Sista föredragshållaren var Gunnar Lindén från LRF Skogsägarna. Han belyste problematiken kring ersättningsfrågorna, konsekvensen av när en markägare som bara äger en mindre areal får ett stort reservat på sin mark och andra aspekter sett ur markägarsynvinkel.

 

Mellan föredragshållarna var det en ofta intensiv och bra diskussion. Bilden ovan är från ett blivande större reservat. Många deltagare ställde sig frågan om bildandet av reservat på en normal tall-föryngring är rätt nyttjande av skatteresurser. Skulle pengarna istället användas för skötsel av reservat eller till förstärkt skydd i delar av mera normal produktionsskog?Eller till något annat?

Deltagarna verkade nöjda med dagen men många var bekymrade över klyftan mellan vad man upplevde myndigheternas ofta vällovliga syften men brist på känsla över hur enskilda beslut kan påverka den enskilde markägarens brukade.

 

Efter många år och stort engagemang i och utanför styrelsen väljer Agneta Borgenstierna att tacka för sig. Hon avtackas av Förbundets ordförande Hans von Stockenström.

Årsmöte 2014

Årsmötet 16 – 17 maj 2014 var på Conventum i Örebro och värdallmänningar var Edsbergs och Grimstens häradsallmänningar.

Årsmöte 2013

Förbundets ordförande Hans von Stockenström öppnar årsmötet med att summera 2013 och hälsa alla 150 allmänningsrepresentanterna välkomna!

lagar-large

Södras ordförande Christer Segerstén berättar om Södras satsning i Värö, skogsbrukets utmaningar och han summerar Södras trendspaning mot 2050 – dvs hur ser världen ut när de plantor som sätts idag ska gallras.

Stipendium

Hans von Stockenström delar ut förbundets stipendium till nestorn Jan Sandström med slutorden ”Låt Er inte luras av Jannes kanske något mjuka och låga framtoning – han har åstadkommit mer än de flesta av oss andra. Men vi har alla fått nytta av det!”

Enligt statuerna för stipendiet:
Personen ska som privatperson eller i sin tjänst på ett eller annat sätt tydligt verkat för ”berikande av skogsägandet”

Här kan Du läsa hela motiveringen.

På kvällen var det sedvanlig middag och dans. Självklart var det också en hel del diskussioner och informationsutbyte.

Middag årsmöte

Uppdrag

Årsmötet 2013

Årsmötet 2013 var 21 mars på Örebro slott

Förbundets ordförande Hans von Stockenström öppnar årsmötet med att summera 2012 och hälsa alla 70 allmänningsrepresentanterna välkomna!

opnning-arsmote

 

Hans von Stockenström avtackar Skogsindustriernas Skogsdirektör Mårten Larsson som höll ett informativt och fängslande föredrag om Skogsindustrins betydelse för Sveriges välstånd. Han kåserade också om varför Skogsindustrierna anser att vi har den debatt vi har om Svenskt skogsbruk och vad vi kan göra år den.

Tack

 

Södras Skogsdirektör Håkan Svensson ser nöjd ut av att ha fått en flaska champagne som tack för sitt spännande föredrag under temat ”Avsättning och intjäning på skogsgården i framtidens Sverige”.

foredrag

Välkommen till den nya hemsidan

Hej och välkommen till den nya hemsidan för Sveriges Häradallmänningsförbund. Vi på EMS Design Webbyrå har skapat en stilren och lätt navigerad hemsidan som är modern. Här hittar du all information och flera sätt att kontakta förbundet på samt att du kan enkelt navigera in på allmänningar och leta upp kontaktinformation till varje allmänning. Continue reading