Naturvårdsverket har inte samma syn på vad som är fakta som Förbundet….

EU-kommissionens har lagt ett ”Förslag till förordning om restaurering av natur” som är ute på remiss just nu. Förslaget innebär att länderna inom EU ska restaurera 30 procent av all areal inom olika typer av skogsområden. Går förslaget igenom skulle det få mycket stora konsekvenser för svenska skogsägare och svenskt skogsbruk. Från Förbundet förbereder vi ett remissvar.

Principfrågan var uppe i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott och då ställde sig alla utom V, MP och L bakom att förslaget är orimligt.

Samma dag som beslutet togs twittrades en av Naturvårdsverkets mer eller mindre officiella konton: ”EU vill lagstifta om att återställa förstörd natur för att hejda den stora artdöden. Sverige säger nej trots att artförlusten skenar & vi vet att biologisk mångfald utgör grunden för vår egen välfärd – det är fakta – inte politik”. 

Vi har ingen skenande artförlust i Sverige. Vi har nu ca 500 fler arter än vad vi hade när man började mäta artantalet (150 år sedan). I Västeuropa har vi tom nu så sakta ökande antal av vild däggdjur – dvs inte i linje med vad WWF mfl skriver.

Uttalandet gjorde att Förbundet skicka ett officiellt brev till Naturvårdsverket (se brev) – och vi fick ett rätt tamt svar (se brev).