Sveriges Häradsallmänningsförbund

Västmanlands län

| Tillbaka till Allmänningar |  

Norrbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Magnus Schartau, tel.021-72037
Vice ordf. Sven Åke Hellström, 0224-44052,

Övriga styrelseledamöter
Henrik Nyreröd

Skogsförvaltare Eric Sundstedt, 0220-33643

Siende Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Anders Jansson, 070-6613660, sorby@telia.com
Vice ordf. Erik Westerdahl, 070-5338108,

Övriga styrelseledamöter
Lennart Kjellin, 070-2219974

Skogsförvaltare Jan Persson 0704-27 56 45
Skogvaktare Anton Bondesson 0706-43 27 72

Snefringe Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande  Ingrid Sommar, 0739-29 21 92, ingrid@sommarslantbruk.se
Vice.ordf. Hans Johannisson, 0705-22 60 80, hans@johannisson.com 

Övriga styrelseledamöter
Ulf Eriksson, 0703-96 44 29, ulfsta@telia.com
Magnus Åstrand 
Kjell Andersson, 0705-42 99 63, kjell.andersson@fastighetsbyran.se
Kassaförvaltare Roy Blom, 0220-23 910, roy.blom@mordenekonomi.se

Förvaltare Eric Sundstedt, 0705-66 95 33, eric.sundstedt@smsk.slu.se
Skogvaktare Gunnar Björkholm, 0703-40 18 82, gunnar.bjorkholm@mellanskog.se

Torstuna Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Börje Haulin, 070-524 13 14,
Vice ordf. Krister Andersson, 0171-411 151

Övriga styrelseledamöter
Erik Jennische, 018-471 75 20
Gunnar Johansson, 0171-410 111
Karl Kling, 0224-930 10
Kassaförvaltare Börje Haulin, 070-524 13 14

Förvaltare Johan Wallinder, 010-482 81 49

Hemsida: torstunaharadsallmanning.se

Tuhundra Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Göran Pettersson, 021-55045, utvreta.pettersson@telia.com
Vice ordf. Urban Boija

Övriga styrelseledamöter
Matts Carlsson
Kent Morell
Oscar Hoveklint
Kassaförvaltare Fyrklövern, Bengt Bengtsson

Förvaltare Eric Sundstedt, 070-566 95 33, eric.sundstedt@smsk.slu.se
Skogvaktare Mårten Gustafsson

Åkerbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Hans Andersson, 070-5592716, hans@aspagard.se
Vice ordf. Sören Blomqvist, 070-3405529

Övriga styrelseledamöter
Fredrik Andersson, 070-3483400

Skogsförvaltare Carl Henrik Kuylenstierna, 070-5582188