Sveriges Häradsallmänningsförbund

Västmanlands län

| Tillbaka till Allmänningar |  

Norrbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Fredrik Melin, 072-530 48 83
Vice ordf. Henrik Nyreröd

Övriga styrelseledamöter
Thomas Claesson

Skogsförvaltare Eric Sundstedt, 0220-33643

Siende Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Anders Jansson, 070-6613660, sorby@telia.com
Vice ordf. och kassaförvaltare Erik Westerdahl, 070-5338108

Övriga styrelseledamöter
Sekreterare, Leo Johansson

Skogsförvaltare Jan Persson 070-3314888
Skogvaktare Anton Bondesson 0706-43 27 72, anton.bondesson@mellanskog.se

Snefringe Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande  Ingrid Sommar, 0739-29 21 92, ingrid@sommarslantbruk.se
Vice.ordf. Hans Johannisson, 0705-22 60 80, hans@johannisson.com 

Övriga styrelseledamöter
Ulf Eriksson, 0703-96 44 29, ulfsta@telia.com
Magnus Åstrand 
Kjell Andersson, 0705-42 99 63, kjell.andersson@fastighetsbyran.se
Kassaförvaltare Roy Blom, 0220-23 910, roy.blom@mordenekonomi.se

Förvaltare Eric Sundstedt, 0705-66 95 33, eric.sundstedt@smsk.slu.se
Skogvaktare Gunnar Björkholm, 0703-40 18 82, gunnar.bjorkholm@mellanskog.se

Tuhundra Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Oscar Hoveklint, 070-815 57 40 , hamraponny@hotmail.com 
Vice ordf. Urban Boija

Övriga styrelseledamöter
Matts Carlsson
Kent Morell
Tomas Nieminen
Kassaförvaltare Fyrklövern

Förvaltare Eric Sundstedt, 070-566 95 33, eric.sundstedt@smsk.slu.se
Skogvaktare Mårten Gustafsson

Åkerbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Hans Andersson, 070-559 27 16
Vice ordf. Robert Pettersson, 070-585 02 03

Övriga styrelseledamöter
Sekreterare Stefan Andersson, 070-699 51 59
Styrelseledamot Gustaf Röhfors, 073-509 10 61
Styrelseledamot Anders Öhrn, 070-568 79 56

Kassaförvaltare
Kent Gattinger, 070-580 68 89
Ekonomitjänster Gattinger & Magnusson AB 
kassaforvaltare@akerboharadsallmanning.se

Skogvaktare och skogsförvaltare:
Jonas Andersson, 070-614 33 99 skogvaktare@akerboharadsallmanning.se