Södermanlands län

Daga-Björnlunda Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Magnus Rinman, magnus.rinman@ekhov.se
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 , martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Roger Andersson, 070-627 32 25, roger.andersson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Daga-Björnlunda

Daga-Dillnäs Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Anders Odelström, 0158-31216
Skogsförvaltare Joakim Aro, 0155-77303, joakim.aro@konsult.lrf.se

Daga-Frustuna Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Per Lexell, 070-650 10 71, per.lexell@gmail.com
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99,  martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Roger Andersson, 070-627 32 25, roger.andersson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Daga-Frustuna

Daga-Gryt Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Alf Hedlund, 070-828 31 69, alf@ihab.se
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99, martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Roger Andersson, 070-627 32 25, roger.andersson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Daga-Gryt

Daga-Gåsinge Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Bror Larsson, 0158-34005
Skogsförvaltare Joakim Aro, 0155-77303,

Daga-Kattnäs Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Håkan Ekstrand, 070-652 93 81, hakan@lebro.se
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 , martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Roger Andersson, 070-627 32 25, roger.andersson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Daga-Kattnäs

Jönåker Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Hans Welff, 070-206 19 30, hw.welff@gmail.se
Skogsförvaltare Jonas Lundh, 070-584 64 34, jonas@jonakers.se

Länk till hemsidan: Jönåker

Oppunda Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Johan Hamilton, 073-615 45 74, johan1.hamilton@gmail.com
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99, martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Carina Forsberg, 070-668 70 92, Carina.K.Forsberg@haradskog.se

Länk till hemsidan: Oppunda

Rönö Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Johan Trolle Löwen, 070-393 91 51, lowen@sjosa.com
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 , martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Roger Andersson, 070-627 32 25, roger.andersson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Rönö

Selebo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Emil Ekman, 070-685 02 85, wakang@outlook.com
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 , martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Roger Andersson, 070-627 32 25, roger.andersson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Selebo

Väster-Rekarne Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Klas Gustafsson, 070-257 32 06 , gustafssonklas7@gmail.com
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 , martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Carina Forsberg, 070-668 70 92, Carina.K.Forsberg@haradskog.se

Länk till hemsidan: Väster-Rekarne

Åker Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Hans von Stockenström, 070-555 71 86, stocken@berga.se
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 ,martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Marcus Persson, 070-668 90 19, marcus.persson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Åker

Öster-Rekarne Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Peter Reuterström, 070-551 90 54 , peter@reuterstrom.se
Förvaltare Martin Strandberg, 070-275 88 99 , martin.strandberg@haradskog.se
Skogvaktare Marcus Persson, 070-668 90 19, marcus.persson@haradskog.se

Länk till hemsidan: Öster-Rekarne