Sveriges Häradsallmänningsförbund

Östergötlandslän

Boberg Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Ingemar Nilsson,
Vice ordf. Bo Andersson

Övriga styrelseledamöter
Birger Olai
Erik Emanuelsson
Carl-Johan Irlander

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88, jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Anders Åneklint, 076-800 24 82, anders@haradsmarken.se

Dal Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Emil Carlsson Ramö,
Vice ordf. Karl-Magnus Pettersson

Övriga styrelseledamöter
Stefan Kellander

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88, jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Anders Åneklint, 076-800 24 82, anders@haradsmarken.se

Gullberg Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Claes Mattsson,
Vice ordf. Tommy Karlsson

Övriga styrelseledamöter
Magnus Jansson

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88, jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Henrik Eklund, 070-680 44 16, henrik@haradsmarken.se

Göstring Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Hans Carlander, 070-322 67 26 , carlander.h@gmail.com
Vice ordf. Peter Malmström, 070-824 05 99, peter@kedevad.se

Övriga styrelseledamöter
Caroline Ottosson-Rockler, 070-514 48 32 , caroline.rockler@gmail.com

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88 , jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Anders Åneklint, 076-800 24 82, anders@haradsmarken.se

Kinda Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Ulf Runeson, 070-091 08 06 , ulf.runeson@gmail.com
Vice ordf. Carl-Henrik Nilsson, 070-623 67 67, carl-henriknilsson@vivax.se

Övriga styrelseledamöter
Anders Greaveus, 010-467 88 93 , anders.greaveus@storaenso.com

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88 , jan@haradsmarken.se

Hammarkind Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Johan Ringborg
Vice ordf. Johan Bergström

Övriga styrelseledamöter
Göran Pettersson

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88, jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Henrik Eklund, 070-680 44 16, henrik@haradsmarken.se

Hanekind Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Stefan Magdesjö, 070-510 75 87 , smagdesjo@hotmail.com
Vice ordf. Roine Henrysson, 070-566 09 04, roine.henrysson@gmail.com

Övriga styrelseledamöter
Helen Nilsson, 070-865 05 87 , helen.nilsson@telia.com

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88 , jan@haradsmarken.se

Lysing Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Göran Berglund
Vice ordf. Göran Carlsson

Övriga styrelseledamöter
Håkan Rydberg
Ronnie Karlsson
Greger Jonsson

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88, jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Anders Åneklint, 076-800 24 82, anders@haradsmarken.se

Lösing Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Magnus Wallin, 070-834 02 49
Vice ordf. Nils Eriksson, 070-670 02 82

Övriga styrelseledamöter
Henrik Lejefors, 070-223 74 58

Förvaltare Stefan Johansson, Linköpings Skogstjänst

Memming Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Lars-Magnus Rydberg
Vice ordf. Mikael Kuylenstierna

Övriga styrelseledamöter
Ulf Norrman

Förvaltare Jan Persson, 070 331 14 88, jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Henrik Eklund, 070-680 44 16, henrik@haradsmarken.se

Valkebo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Tomas Åkesson, 070-638 00 06, tomas_akesson@telia.com
Vice ordf. Anders Nilsson, 070-603 97 66, drogshult@hotmail.com

Övriga styrelseledamöter
Nicklas Hjalmarsson, 070-848 55 06, ni.ch@telia.com

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88 , jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Henrik Eklund, 070-680 44 16, henrik@haradsmarken.se

Åkerbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Göran Carlsson, 070-312 82 65, goran@forradsateri.se
Vice ordf. Bengt Johansson, 073-360 65 22, bengt.johansson@leca.se

Övriga styrelseledamöter
Anders Carlsson, 076-173 44 73, bjursbygard@gmail.com

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88 , jan@haradsmarken.se
Skogvaktare Henrik Eklund, 070-680 44 16, henrik@haradsmarken.se