Sveriges Häradsallmänningsförbund

Jönköping län

| Tillbaka till Allmänningar |

Norra Vedbo Häradsallmänning

Styrelse och kontaktpersoner
Ordförande Erik Isaksson
Vice ordf. Mikael Wik

Övriga styrelseledamöter
Ulf Engström
Kjell Axelsson
Gustav Ljunggren

Förvaltare Jan Persson, 070-331 48 88, jan@haradsmarken.se