Årsmöte i Häradsallmänningsförbundet

Årsmötet för verksamhetsåret 2023 är fredagen den 3:e maj 2024. Före själva årsmötet har vi spännande program med bla Södras ordförande Magnus Hall och Johan Freij, Danske Bank. På lördagen är det traditionell exkursion i skogen. Värd för lördagen är Ulleråkers häradsallmänning. Klicka vidare här till formell kallelse, detaljerat program och anmälningsblanketter.  

Avgränsning om när föreskrifterna ska gälla

Vi läser utskickat material som att avgränsningen när föreskrifterna ska gälla inte är inkluderat i denna remiss. Oavsett vilket – vi vill av flera skäl ändå lyfta att Skogsstyrelsen bör aktivera en översyn om avgränsningen.  Förbunden har en mycket tydlig uppfattning om att man även inom reservat och andra skyddade områden aktivt bör överväga att … Läs mer

Remiss om ändringar i Skogsvårdslagen

”Häradsallmänningsförbundet har tillsammans med Allmänningsskogarnas Förbund svarat på en remiss från Skogsvårdsstyrelsen om att några delar som idag regleras i skogsvårdslagen har lyfts över till växtskyddsförordningen. Fokus i remissen var detaljregler kring lagring av virke och när man som markägare måste sanera av tex barkborre skadade områden. Vi lyfte dock upp vikten av alltid allvarligt … Läs mer

Förbundets remissvar om EU-kommissionens förslag om förordning för restaurering

EU-kommissionens har lagt ett förslag till förordning om restaurering av natur i medlemsländerna som nu varit på remiss. Förbundet är starkt kritiskt – mer kan du läsa här. Skogsstyrelsens tolkning av förslaget är att vi i Sveriges skulle avsätta ytterligare 1,6 miljoner ha produktiv skogsmark – dvs ytterligare 6 –  7 procent av våra skogar. Skogsstyrelsens … Läs mer

Naturvårdsverket har inte samma syn på vad som är fakta som Förbundet….

EU-kommissionens har lagt ett ”Förslag till förordning om restaurering av natur” som är ute på remiss just nu. Förslaget innebär att länderna inom EU ska restaurera 30 procent av all areal inom olika typer av skogsområden. Går förslaget igenom skulle det få mycket stora konsekvenser för svenska skogsägare och svenskt skogsbruk. Från Förbundet förbereder vi … Läs mer

Skogsutredningen 2019

Förbundets sektretare Erik Petré har under 2019 och 2020 varit en av ca 20 sakkunniga i den av Isabella Lövin tillsatta utredningen. I samband med att utredningen överlämnades 2020-11-30 av enmanstutredaren Agneta Ögren lämnade Förbundets tillsammans med ett antal skogsbruksföreträdare ett gemensamt så kallat särskild yttrande. Förbundet har även skickat ut ett pressmeddelande där vi lyfter en del … Läs mer

Skogsstyrelsens statistik

Under lång tid följde Skogsstyrelsen med sin Polytax upp hur våra föryngringar lyckades, vilken naturvårdshänsyn man tog vid avverkningar mm. Polytaxen hade flera principiella stora svagheter – de mest uppseendeväckande var nog: Delar av inventeringarna var subjektiva Det var inte möjligt att göra efterhandskontroll eller kalibrering av gjorda inventeringar (i tex Riksskogstaxeringen gör man det) … Läs mer

Förbundets remissvar om Skogsstyrelsens sätt att hantera nyckelbiotoper

I november 2019 skickade Förbundet tillsammans med det nybildade Sveriges Allmänningsskogars Förbund (ett förbund för Besparingsskogarna och allmänningarna i Norrbotten). Remissen rörde Förbundets syn på Skogsstyrelsens sätt att hantera nyckelbiotoper. Remissen ligger tillsammans med andra remisser på https://haradsallmanningsforbundet.se/remisser